18.01.2012, kategorie: Titulní stránka

2x Večer nad evanjeliom...

2x Večer nad evanjeliom...

Minulý týden naše dvě sestry vyrazily na Slovensko na pozvání Banskobystrické diecéze, aby zde celkem na třech setkáních (skupina lectio divina, kněžský den a program v pastoračním centru) představily ediční řadu Nad evangeliem... K pozvání z Banské Bystrice se připojila i řeckokatolická teologická fakulta v Prešově.

Takto se o tom informovalo v SR: 

Banská Bystrica, 12. januára (TK KBS) - „Dostali sme pravdy viery a máme ich skúmať,“ takto sa prihovoril Mons. Marián Bublinec účastníkom Večera nad evanjeliom 10. januára v Banskej Bystrici, pri uvedení publikácie Nad evangeliem podle Lukáše. Po úvodnom slove diecézneho administrátora v banskobystrickom Diecéznom centre Jána Pavla II. priblížili novopreložené dielo známeho talianskeho autora Silvana Faustiho SJ organizátori večera, sestry z Kongregácie dcér svätého Pavla z Prahy v spolupráci s Katedrou biblických vied na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Banskej Bystrici – Badíne.
Publikácia s podnázvom Porozumět Božímu slovu vyšla v češtine ako desiata dotlač k štvrtému vydaniu talianskeho originálu. Zaradila sa k predošlým komentárom autora k Evanjeliu podľa Marka a podobne i Matúša. Sr. Anna Mátiková, FSP ako redaktorka vydavateľstva upriamila pozornosť prítomných na okolnosť, že knihy autora sa rodia v komunite v ktorej žije, „v atmosfére spoločenstva a modlitby, pričom sa do nich premieta erudícia pisateľa.“
Biblista Blažej Štrba v prednáške počas večera podotkol, že svätopisec Lukáš píše toto evanjelium Teofilovi, ktorého vníma ako následného evanjelizátora. Svätopisec od adresáta očakáva, že už nebude len prijímateľom ale aj evanjelizátorom, komunikátorom a kanálom ohlasovania. Sestry Paulínky poďakovali diecéznemu administrátorovi za predstavenie publikácie na území Banskobystrickej diecézy. Súčasťou večera bolo i čítanie z diela, hudobné intermezzo v podaní žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, otvorená diskusia a záverečné agapé.

TK KBS informovala Zuzana Juhaniaková 

Prešov, 13. januára (TK KBS) - Za účasti prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 11. januára konal „Večer nad evanjeliom...“. Dcéry sv. Pavla – Paulínky, počas programu predstavili publikácie Silvana Faustiho SJ zo série „Nad evanjeliom...“, špeciálne najnovšiu knihu „Nad evanjeliom podľa Lukáša“. 
V rámci programu sa zúčastnení dozvedeli viac o vzťahu Biblie a kultúry. Na túto tému prednášal vedúci Katedry filozofie a religionistiky GTF PU prof. Pavol Dancák. Na jeho prednášku nadviazal doc. František Trstenský prednáškou „Známy neznámy Lukáš“. Predstavil v nej osobu evanjelistu Lukáša a okolnosti vzniku a štýlu Evanjelia podľa Lukáša. Sr. Anna Mátiková FSP predstavila sériu publikácií „Nad evanjeliom...“ a prečítala prítomným osobný pozdrav Silvana Faustiho SJ. 
Večer spevom obohatila skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca. Po skončení absolvovali sestry Paulínky a prednášajúci prehliadku Expozície histórie Prešovskej archieparchie na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove. Sprevádzal ich osobne vladyka Ján Babjak SJ. 
„Večer nad evanjeliom...“ v Prešove zorganizovali Dcéry sv. Pavla, Nakladatelství Paulínky a Katedra filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 

TK KBS informovala Andrea Gieciová – Čusová


 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies