03.10.2019, kategorie: Titulní stránka

27. neděle v mezidobí (cyklus C)

27. neděle v mezidobí (cyklus C)
Aleluja. Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. Aleluja.

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‚Hned pojď a sedni si ke stolu‘? Spíše mu přece řekne: ‚Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.‘ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.‘“

(Lk 17,5-10)

Dnešní evangelium je zvláštní. Chce po nás, abychom rozjímali o dvou tématech, která spolu na první pohled nijak nesouvisejí. Víra, která hory (stromy) přenáší, a skutky, které jsme povinni konat. Co s tím? Co nám těmito slovy Kristus říká?
Nejprve je třeba přečíst i verše, které těm dnešním bezprostředně předcházejí. V nich jsou zaznamenána Kristova slova, jimiž své učedníky napomíná, že jestliže proti nim někdo i sedmkrát za den zhřeší, ale přijde a lituje toho, oni mu musí sedmkrát odpustit.
Každý, kdo žije mezi lidmi a s lidmi, ví, že už jednou odpustit je těžké, zvlášť pokud nás to zranilo. Ale odpustit tomu samému člověku v jeden a ten samý den sedmkrát, to je téměř nemožné. Proto je reakce učedníků okamžitá – to nezvládneme; je to příliš náročné; prosíme, dej nám více víry: snad že hříšník se napraví, a oni už nebudou muset prožívat tíhu odpuštění.
Co jim Kristus říká? Váš problém nespočívá v tom, že byste neměli dost víry. Váš problém je, že potřebujete jinou víru. A i troška té jiné víry potom dokáže konat věci, které jsou jinak zcela nemožné. A co je to za víru, jíž nemáte ani za mák?
Víra, že jsme služebníci, a ne páni. A odpouští se nikoli podle našich, ale podle jeho měřítek. A náš Pán je ten, který odpouští neustále, každému, cokoli a kdykoli. A pokud tomuto věříte a ještě k tomu jste jeho služebníci, pak vás tato víra bude pohánět k tomu, abyste ne ze svých, ale z jeho sil a lásky konali skutky milosrdenství, k nimž řadíme i odpuštění, které člověk sám od sebe dělat nemůže a ani častokrát nechce.
Kdo jen trochu, v množství malém jako hořčičné semínko, okusí Boží odpouštějící lásku, získává víru, která mu nedá jinak než odpouštět, jako to zažil u svého Pána. Taková víra přináší skutky a bez takové víry jsou tyto skutky nemožné.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

 
 
Nahoru