30.09.2016, kategorie: Titulní stránka

27. neděle v mezidobí (C)

27. neděle v mezidobí (C)

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ [...] ... až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“
Viz Lk 17,5-10

E-vangelium on-life

Kam směřuje Ježíšova odpověď na prosbu apoštolů o více víry? Zdá se, že místo posílení víry v nás spíš vzbuzuje vědomí nepřekonatelné a bezvýchodné nedostatečnosti. Vždyť komu se kdy podařilo dosáhnout, aby se nějaká moruše vyrvala i s kořeny a přesadila do moře? Existuje vůbec někdo, kdo by měl alespoň takovou víru jako hořčičné zrnko?

A co Ježíšova výpověď o služebníkovi? Když uděláme všechno, co nám bylo přikázáno, máme říct: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ Existuje někdo, kdo by se po takovém konstatování ještě s chutí pouštěl do nějaké práce? Jak v nás tedy tato Ježíšova slova mohou vzbudit větší víru?

Pokud zůstaneme u své lidské zkušenosti, která pouze potvrzuje, že nikdo z lidí nezve svého služebníka ke stolu ani se necítí povinen děkovat mu, že udělal, co mu bylo přikázáno, zůstaneme bezradní. Pokud však pochopíme, že náš Pán se stal naším služebníkem (viz Lk 22,27; Mt 20,28; Mk 10,45), pozval nás ke stolu a připravil nám večeři, při níž se on sám opásal a obsluhuje nás, všechno se úplně obrátí. Tváří v tvář Pánově lásce nelze reagovat jinak než zvoláním: „Jsme jenom služebníci!“ Toto konstatování však není zdrojem frustrace a bezradnosti, ale pravé svobody a velkodušnosti. I když to, co dáváme my, je pouze tak malé jako hořčičné zrnko, to, co dává Pán, činí i z tohoto zrnka velký zázrak. Pouze z neochvějné jistoty o Pánově lásce se rodí víra, která hory přenáší (srov. 1 Kor 13,2). Víra, o niž prosí apoštolové, totiž není rozumovým přijetím Boží existence. Prosba apoštolů o více víry následuje po Ježíšově výzvě k neustálému odpouštění (viz Lk 17,3-4). Bezbřehého milosrdenství je schopen pouze ten, kdo si uvědomuje, že sám je stálým adresátem nekonečného milosrdenství Božího. A proto ačkoli cítíme, že jsme pouhými služebníky, neznáme větší radost než setrvávat v Pánově službě a dělat všechno, co je nám přikázáno.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies