02.10.2014, kategorie: Titulní stránka

27. neděle v mezidobí (A)

27. neděle v mezidobí (A)

Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné«? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Viz Mt 21,33-43

E-vangelium on-life

Podobně jako v evangeliu minulé neděle (viz Mt 21,28-32) i dnes Ježíš zakončuje své podobenstvé otázkou. Jednoznačného hodnocení odpovědi, kterou mu dají velekněží a starší lidu, se však ani dnes nedočkáme. Opět nám může vrtat hlavou, zda odpověděli správně, či nikoliv. Ježíš položil otázku o vinařích. I odpověď byla o vinařích. Tak co tedy? Měli velekněží a starší lidu pravdu? Zahubí pán vinice zlé vinaře, nebo nezahubí? Velekněží a starší lidu navrhli své řešení situace, zdá se však, že Ježíše již žádní vinaři nezajímají. Už je ani slovem nezmíní. Na odpověď, která zazněla, reaguje výzvami v druhé osobě. Obrací se přímo na velekněze a starší lidu: „Nečetli jste...? Vám říkám: Vám bude Boží království odňato...!“ A zde je vlastně klíč k správné odpovědi na otázku o vinařích. Nelze ji formulovat v třetí osobě – oni. Jediné správné řešení je v první osobě – my.

Chyba, které se dopustili Ježíšovi posluchači, spočívá v tom, že reagovali na jeho podobenství jako na hádanku a snažili se uhodnout nebo vymyslet správnou odpověď. Ježíš jim ale nepředložil hádanku. Nastavil jim zrcadlo, v němž se měli zahlédnout a rozpoznat. Správná odpověď by tedy zněla: „Nám hrozí, že nám hospodář vezme svěřenou vinici a pronajme ji jiným!“ Velekněží a starší lidu raději zavřeli oči a zůstali u hry na hádanky. Nyní jsme na řadě my. Zůstaneme u hádanky či podobenství, v němž vystupují On a oni, nebo se podíváme do zrcadla, kde je On a my?

I odpověď byla o vinařích. Tak co tedy? Měli velekněží a starší lidu pravdu? Zahubí pán vinice zlé vinaře, nebo nezahubí? Velekněží a starší lidu navrhli své řešení situace, zdá se však, že Ježíše již žádní vinaři nezajímají. Už je ani slovem nezmíní. Na odpověď, která zazněla, reaguje výzvami v druhé osobě. Obrací se přímo na velekněze a starší lidu: „Nečetli jste...? Vám říkám: Vám bude Boží království odňato...!“ A zde je vlastně klíč k správné odpovědi na otázku o vinařích. Nelze ji formulovat v třetí osobě – oni. Jediné správné řešení je v první osobě – my.

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru