23.09.2016, kategorie: Titulní stránka

26. neděle v mezidobí (C)

26. neděle v mezidobí (C)

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!“
Am 6,1a.4-7

Liturgi@ on-life

Izraelský národ si v Amosově době rád přisuzoval označení „dům Josefův“ (viz Am 5,6). Hrdě se hlásil k svému praotci, který to v Egyptě dotáhl až na správce faraónova majetku. Lidé však už zapomněli na to, že Josefa do egyptského otroctví prodali právě jeho vlastní bratři. Titul „dům Josefův“ by je totiž měl zavazovat především k péči o ty, kdo trpí nouzi (srov. Gen 41,46-49.53-57), oni však činí pravý opak[1]. Prorok Amos nešetří ironií. Nazývá je povaleči a připomíná jim, jak jsou směšní oproti Davidovi, kterého by chtěli napodobovat. David se nestyděl činit pokání a prosit o odpuštění, když se dopustil bezpráví (srov. 2 Sam 12,1-14). Oni si však ještě bezstarostně hoví ve své nepravosti.

Ani Ježíš nešetří ironií. Ukazuje svým posluchačům, že každý, kdo se pokouší utišit hlad svého srdce po pravé lásce bohatstvím, přepychem a pohodlím, je stejně směšný, jako boháč, který chce uhasit svou nepředstavitelnou žízeň tak, že si nechá ovlažit pouze jazyk konečkem prstu omočeným ve vodě.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies