16.09.2016, kategorie: Titulní stránka

25. neděle v mezidobí (C)

25. neděle v mezidobí (C)

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte:„Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme.“ 
Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: „Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!“
   
Am 8,4-7

Liturgi@ on-life

Prorok Amos, ačkoli byl původem z Judska (jih), působil v Severním (Izraelském) království. Ve svých výrocích vyčítá Izraeli nejen zvrhlý kult ve vzdorosvatyni v Bét-elu, ale i do nebe volající sociální nespravedlnost, chamtivost a bezbřehou honbu za blahobytem. Amos je považován za nejstaršího z tzv. „píšících“ proroků. Jeho prorocká aktivita spadá do období kolem roku 760 př. Kr., tedy ještě několik desetiletí před pádem Samaří a odvlečením obyvatelstva do asyrského zajetí (722 př. Kr.). Od proroka Amose nás tedy dělí víc než 27 století! Opravdu je vidět, že jsme ve srovnání s jeho dobou podstatně napřed. O nás už dávno neplatí, že bychom netrpělivě čekali, kdy už bude po slavnosti novoluní a po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky. Naše „sýpky“ (dokonce povýšené na velkolepé svatyně moderních božství) jsou přece otevřené každý den v týdnu, a to non-stop celých čtyřiadvacet hodin! O kolik jsme vyspělejší, než ti ubozí izraelští obchodníci, kteří se dovedli handrkovat o míru obilí. My máme obchody plné „nejkvalitnějších“ produktů (přímo z Číny). A k čemu by nám ještě dnes bylo obilí. Nás zajímají stovky gigabytů virtuálního prostoru. Adresáti prorokových výroků prý nakupovali za stříbro! Ha, kdyby věděli, jaké transakce zvládá internetbanking! Amos musí Izraelity kárat, že šlapou po nuzných, že utlačují chudáky a prodávají nejhorší obilí. Jak jen byli zaostalí! My už dávno po nikom nešlapeme. U nás mají všichni právo na svůj vlastní názor, každý má svou pravdu a může úplně svobodně rozhodovat o všem (i o životě a smrti – své i těch druhých).
Opravdu, kam až jsme to dotáhli!

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies