18.09.2014, kategorie: Titulní stránka

25. neděle v mezidobí (A)

25. neděle v mezidobí (A)

Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři... On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, nekřivdím ti...“  

Viz Mt 20,1-16

E-vangelium on-life

Je evidentní, že hospodář, který v různou denní dobu najal dělníky na svou vinici a pak nechal všem vyplatit stejnou mzdu, záměrně provokuje. Mohl svého správce pověřit, aby začal s vyplácením mzdy u těch, kteří byli najati jako první. Spokojeně by vzali svůj denár a v klidu by odešli. Nikomu by nepřekáželo, že hospodář nechává i těm posledním vyplatit po jednom denáru. Dal by jim, kolik by chtěl – i vlk by byl sytý, i koza celá. Hospodář však svému správci říká: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.“ Zjevně chce nechat ty první čekat a záleží mu na tom, aby viděli, kolik zaplatí těm, kteří pracovali pouze jedinou hodinu. Ježíš jakožto vypravěč podobenství podotýká, že ti, kteří pracovali celý den, mysleli, že dostanou víc. Jejich reakce je však dalším překvapením. Když schvátí svůj sjednaný denár, nereptají proti hospodáři, že vyplatil těm, kteří pracovali pouze jednu hodinu, stejný obnos jako jim. Výtka, kterou vmetou do tváře štedrému hospodáři, je ještě trpčí. V českém překladu sice zní: „Dals jim zrovna tolik, co nám“ (podobně v ČEP: „Tys jim dal stejně jako nám“). Podle řeckého originálu však nespokojení dělníci doslova říkají: „Tys je udělal rovnými nám“ nebo „Tys je připodobnil nám“! Takže jim nejde ani tak o peníze? Závažnost této výtky naplno odhaluje až reakce dobrého hospodáře: „Příteli, nekřivdím ti.“ Hospodář nazývá reptajícího dělníka svým přítelem! Toto oslovení nápadně připomíná Ježíšovo ujištění: „Už vás nenazývám služebníky... Nazval jsem vás přáteli...“ (Jan 15,15).

Reptající dělník vůbec nepochopil, co znamená práce na vinici tohoto hospodáře. Nemá zájem o jeho přátelství a už vůbec nechce, aby byl k němu přizván ještě někdo další. Podle něj jde o pouhý pracovní poměr. Ti ostatní nejsou a ani nemohou být přáteli. Jsou to potenciální konkurenti, kteří ohrožují jeho kariérní vzestup, a běda, postaví-li je někdo jemu na roveň!

Je evidentní, že Ježíš tímto podobenstvím záměrně provokuje. Již nepřiměřeně vysoký finanční obnos vyplacený za jedinou hodinu práce stačí k zamyšlení nad štědrostí nebeského hospodáře. O to víc běhá mráz po zádech z výtky „tys je připodobnil nám“ vmetené do tváře tomu, který nás nazývá přáteli, stal se podobný nám, „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži“ (viz Flp 2,6-8). 

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru