26.08.2016, kategorie: Titulní stránka

22. neděle v mezidobí (C)

22. neděle v mezidobí (C)

Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo.

Viz Lk 14,1.7-14

E-vangelium on-life

Kolikrát v životě dostaneme pozvání na svatební hostinu? Snad třikrát, pětkrát, desetkrát…? Určitě nechodíme na svatební hostinu každý měsíc a už vůbec ne každý týden. Proč tedy právě podobenství o pozvání na svatbu? Nemohl Ježíš vybrat nějakou běžnější situaci ze života, pokud nám chtěl vysvětlit, že si nemáme sedat na první místo? A vůbec, proč tak moc záleží na tom, kam se posadíme? Snad nejsou v životě důležitější věci než nějaký podivný zasedací pořádek? Je-li Ježíš jindy tak náročný, a klade-li vždycky důraz na lidské srdce a ne na vnější projevy, jak je možné, že mu nyní k identifikaci pokory a pýchy stačí výběr místa k sezení?

Máme-li na mysli pozvání na svatební hostinu, které dostaneme jednou za čas od příbuzných či přátel, a představujeme-li si pouze zasedací pořádek na této hostině, pak můžeme pokojně mávnout rukou, poněvadž zásady společenského chování v podobných situacích už máme určitě dávno zvládnuté.

Dostali jsme však ještě jedno pozvání – pozvání na trochu jinou svatební hostinu. Ženichem na této hostině je sám Kristus (srov. Lk 5,34; Mt 25,6) a náš výběr místa rozhoduje o tom, nakolik budeme blízko samotnému Ženichovi. On sám nám radí sednout si na poslední místo. Není to však proto, aby nás udržoval v napjatém čekání na vytouženou výzvu:  „Příteli, pojď si sednout dopředu!“ Radí nám sednout si na poslední místo, protože právě toto místo svým příchodem na svět zaujal on. Z tohoto místa nás nazývá přáteli (srov. Jan 15,15). Sedět na posledním místě teda znamená sedět u jeho nohou, přímo u něj.

„Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu…“ není tedy hypotetická situace, k níž dochází jen při významných rodinných událostech. Podmínka „až budeš od někoho pozván na svatební hostinu“ platí pořád. Poslední místo není nenápadná, nevýhodná či nudná pozice u slavnostní tabule. Poslední místo je životní styl podobný stylu Kristovu.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies