12.08.2014, kategorie: Titulní stránka

2 pohledy na Sílu modlitby

2 pohledy na Sílu modlitby

Modlit se. Co znamená modlit se? A jak se mám modlit, když se mi nechce, když nic necítím, když jsem unavený nebo nevidím v modlitbě žádný smysl? Vždyť nemám čas! Mám důležitější věci na práci! A jak se můžu modlit, když trpím? Jak se modlit, když se na všechno a všechny zlobím? Modlit se??? A proč se mám vlastně modlit?

Stormie Omartianová neprožila zrovna šťastné dětství a mládí. Kromě toho, že její rodina byla chudá a ona nemohla mít stejné věci jako její vrstevníci, musela se potýkat s problémy i doma. Její matka byla psychicky nemocná, slovně ji urážela, bila a zavírala do komory. Její otec jí sice neubližoval, ale nikdy se své dcery nezastal, nikdy dveře komory neodemkl. Stormie si tak do života odnesla mnohá zranění. Své psychické problémy (strach, depresi, pocit beznaděje, úzkost, hněv, zoufalství) se pak snažila řešit způsobem, který znala. Začala pít alkohol, brala drogy (několikrát se předávkovala a téměř zemřela), provozovala různé praktiky východních náboženství a okultismu. Nic jí však nedokázalo pomoci a čím dál častěji uvažovala o sebevraždě. Díky své kamarádce se však dostala do společenství křesťanů, kde uvěřila v Ježíše, a tím se její život radikálně změnil k lepšímu. Proto se teď snaží ukázat druhým lidem směr, který jim pomůže zbavit se okovů minulosti, aby mohli plně a radostně prožít svůj život. A nebojte se, rozhodně to není nudné čtení.

Síla modlitby teenagera – tak zní titul knihy americké křesťanské spisovatelky Stormie Omartianové, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství Paulínky. Anglický originál (The power of a praying teen) přeložila Magdaléna Šobáňová. Stormie Omartianová je úspěšnou autorkou více než 50 knih, které byly přeloženy do 38 jazyků. Mnoho z nich získalo různá ocenění a dostalo se na seznam nejprodávanějších knih v USA. Mezi nejúspěšnější knihy patří například The power of a Praying Wife (Síla manželčiny modlitby – nakladatelství Paulínky), The Power of a Praying Parent (Síla rodičovské modlitby – nakladatelství Paulínky) nebo The Power of a Praying Husband (Moc manželových modlitieb – nakladatelství Slovo života SK).

***

Na začátku knihy autorka seznamuje čtenáře se svým životním příběhem a zároveň mladé lidí vybízí, aby se modlili a brali svou víru vážně. Protože v modlitbě je velká síla a milost.

„V době dospívání máš jedinečnou možnost a schopnost ovlivnit svůj okolní svět výrazným způsobem. Jsi totiž součástí světa, můžeš vidět zblízka všechno to, co je v tvém světě dobré a špatné – to, co si přeješ, aby nikdy neskončilo, i to, o čem víš, že je třeba změnit. Ty, tvůj život a tvůj okolní svět se mohou změnit mnohem víc, než by se ti kdy zdálo, jednoduše tím, že se za to budeš každý den modlit.“ (str. 5)

Dále autorka vysvětluje, co to vlastně modlitba je, proč je potřeba se modlit, k čemu je modlitba dobrá a jak vlastně celá kniha „funguje“. Dotýká se i tématu, proč je někdy tak obtížné se modlit. A zejména chce mladým sdělit, že Bůh má pro jejich život plán.

„Nejdůležitější je, abys pochopil/a, že Bůh tě stvořil, miluje tě, je ti věrný a má pro tvůj život skvělý plán. Musíš tomu však nejen věřit svým rozumem, musíš to chápat ve svém srdci. A to se může stát pouze skrze důvěrný vztah s Bohem.“ (str. 7)

Po úvodní části následuje 20 kapitol, které se věnují různým tématům. Jejich názvy jsou již vlastně samy o sobě modlitbou: Pane, pomoz mi lépe Tě poznat, Pane, pomoz mi odpustit druhým, Pane, pomoz mi konat, co je správné, Pane, pomoz mi porozumět Tvému slovu, Pane, pomoz mi osvobodit se od tlaku vrstevníků, Pane pomoz mi objevit Tvůj záměr v mém životě, Pane, dej mi sílu, když se děje něco špatného, Pane, pomoz mi poznat, jaká je Tvá vůle pro můj život, Pane, pomoz mi přijmout, co jsi pro mě připravil atd.

V každé kapitole mluví autorka také o sobě, když byla ve stejné situaci a řešila stejný problém – jak odpustila svým rodičům, jak se vyrovnávala se svými chybami v minulosti, jak se učila přijímat nepříjemné věci ve svém životě atd. Autorka mladým lidem radí, jak přistupovat k problémům a zraněním, kterými prošli, jak se nenechat ovládat negativními myšlenkami či jak se nebát žít svou víru mezi nevěřícími vrstevníky. Stormie Omartianová se snaží pomocí různých příběhů ze svého života i života svých známých ukázat sílu modlitby – že to doopravdy funguje.

Kniha je psána opravdu čtivým způsobem, který podle mého názoru zaujme mladou generaci a nejen ji. Grafické zpracování knihy je moderní a svěží. Součástí knihy jsou též malé rámečky, které obsahují myšlenky, modlitby a názory dospívajících chlapců a dívek. Jsou tak velkou inspirací pro čtenáře.

„Na modlitbě je nejtěžší:
- zůstat v klidu tak dlouho;
- vědět, za co se modlit;
- nemít strach, že nezabere;
- nevědět, jestli Bůh poslouchá;
- být pravdomluvný a upřímný“ (13–15 let) – str. 68.

„Věřím v modlitbu, protože:
- přenáší hory a dělá zázraky;
- mi Bůh dává sílu, když se modlím;
- Bůh je věrný a mé modlitby vyslyší;
- mění lidi;
- je mocná a proměňuje život“ (16–19 let) – str. 170.

Na konci každé kapitoly je vždy uvedena modlitba, která se týká daného tématu, nechybí ani citáty z Bible a náměty k dalšímu přemýšlení. Čtenáři jsou zde například vybízeni, aby sami napsali modlitbu, ve které vyjádří svůj postoj k Bohu nebo Ho poprosí o pomoc s konkrétním problémem. Také se mají zamýšlet nad svými pocity, jestli dokážou odpustit atd.

Má modlitba k Bohu: „Pane, toto je poprvé, kdy tě prosím o pomoc. Podlehla jsem pokušení a potřebuji někoho, komu můžu věřit. Když mi nepomůžeš, vím, že upadnu znova, a to nechci. Prosím pomoz mi být dnes silná“ (17 let) – str. 47.

Všechna témata jdou do hloubky, autorka neklouže po povrchu, vždy odkrývá i své nejniternější pocity. Čtenáři tak vidí, že jim autorka opravdu rozumí. Stormie Omartianová přesně ví, čím mladí lidé prochází, a snaží se je popostrčit, aby se nebáli žít svůj život opravdově a naplno. A způsob, jak toho lze dosáhnout, vidí v osobním rozhodnutí se pro Boha.

Kniha mě zaujala hned od prvních stránek, autorka se nezdržuje (mnohdy zbytečnými) úvody či předmluvou a jde rovnou k věci. Nabízí způsob, jak se vymanit z deprese, smutku, pochybování o sobě, pocitů méněcennosti a zbytečnosti. Na základě svých zkušeností chce mladým lidem pomoci objevit radost a smysl života. Chce je probudit, aby svůj život nepromarnili, ale aby zjistili, že každý z nich je důležitý a může změnit sebe i svět k lepšímu. A k tomu jim pomůže právě modlitba a opravdový vztah s Bohem, který je Láska.

Ačkoliv je kniha určena především pro křesťanskou mládež, zaujme podle mého názoru i jejich rodiče a prarodiče. Mladým může pomoci prohloubit či objevit krásu a radost vztahu s Bohem a sílu modlitby. A totéž platí i pro dospělé („vlažné“ či „tradiční“ věřící), které nikdo takovému vztahu neučil či na něj pod vlivem těžkostí života zapomněli. Kniha může být též skvělým dárkem k biřmování nebo pomůckou pro katechety či vedoucí společenství.

Síla modlitby teenagera může být přínosem i pro hledající a nevěřící, zejména pro ty, kteří procházejí těžkým obdobím, trpí pocity méněcennosti, zbytečnosti či beznaděje. Kniha jim může pomoci nalézt jiný úhel pohledu na mnohá úskalí života.

„… Hospodin je tvé útočiště: za ochranu zvolil sis Nejvyššího. Nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.“ (Žl 91/90,9–10) – str. 191

***

Abychom však nezatajily i jiný názor, knihu si četla jedna gymnazistka, již zakotvena ve víře, a její názor se liší:

 Přijde mi, že v ní jsou moc obecné pravdy, které tak často slyším kolem sebe, že je radši pouštím druhým uchem ven. Například fakt, že „ Každý dělá chyby. Nikdo není dokonalý Všichni jsme schopni udělat něco špatně.“ (str. 31). V knize je to podáváno jako veliký objev a nečekaná zpráva. Nebo podobné věty, jako: „ Nikdo tě nemiluje víc než Bůh...“ (str. 75). Na jednu stranu vím, že to je pravda, ale všichni to tak často říkají, až mi přijde, že to ztrácí na své velikosti. Také mě zarazilo, že v knize jsou zvláštní názorné příklady působení Boží moci.: „Tři roky jsem se modlila za to, abych si mohla koupit svého oblíbeného koně. Nebyl na prodej. Teď už jsou to dva roky, co ho mám a znamená pro mě hodně.“ (str. 98).

Dokáži si však představit, že tuto knihu čte mládež spíše ve věku 14 nebo 15 let, kdy pravdy o víře, které mají, jsou spíše od jejich rodičů a už moc ne z jiných dalších zdrojů (společenství, duchovní obnovy, ...) a dívají se na víru jen z tohoto jednoho pohledu. Myslím si, že je tato kniha může zaujmout a povzbudit, případně nastavit správným směrem.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies