27.11.2013, kategorie: Titulní stránka

1. neděle adventní (A)

1. neděle adventní (A)

Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.
Viz Iz 2,1-5

Liturgi@ on-life

Izaiášova prorocká vize vzbuzuje otázky: Pokud Mesiáš opravdu už přišel a pokud opravdu už nastala jeho doba, jak to, že si národy ještě nezkuly své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože? Jak to, že se pořád nové a nové generace učí válce a národ proti národu i člověk proti člověku pořád zvedá ne meče, ale ty nejmodernější ničivé zbraně?

Tyto otázky jsou oprávněné a je třeba na ně hledat odpovědi. Předchází jim však ještě několik dalších otázek: Stojí Hospodinův dům opravdu pevně na vrcholu hor? Patří Hospodinu první místo v životě jednotlivců i společnosti? Putujeme všichni za Hospodinem a toužíme po tom, aby nás on učil svým cestám? Nasloucháme Hospodinovu slovu a chodíme po jeho stezkách? Chodíme v Hospodinově světle? Každý, kdo poctivě odpoví na tyto otázky, už asi tuší, proč jsou ještě pořád v módě spíš meče a kopí než radlice a vinařské nože.

 
 
Nahoru