25.11.2016, kategorie: Titulní stránka

1. neděle adventní (A)

1. neděle adventní (A)

Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Viz Mt 24,37-44

E-vangelium on-life
Kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by bděl..., ale kdybychom věděli, ve který den přijde Pán, bděli bychom? Nebo bychom si říkali: „Než přijde, mám ještě čas...?“

Kdyby věděl, kdy přijde zloděj, jistě by bděl... – Člověk bdí buď kvůli věcem, kterých se moc bojí, nebo kvůli věcem, které moc miluje. Věci, které jsou mu lhostejné, jej ze spánku neruší. Bdí buď ze strachu nebo z lásky. Zloděj patří do první kategorie. Do které kategorie patří můj Pán?

Kdyby hospodář věděl, kdy přijde zloděj, jistě by bděl... – Jeho bdění je bděním ze strachu. A pokud neví, kdy přijde zloděj, nebdí.

Bdění z lásky je jiné. Kdo miluje, bdí – bez ohledu na to, jestli zná nebo nezná den, či hodinu. Rozdíl spočívá v lásce. Přesně tak, jako v případě dvou lidí, kteří dělají to samé: Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána – proč, když oba dělají to samé? Rozdíl není v tom, co dělají. Rozdíl spočívá v lásce.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru