Postranní panel

Evangelium radosti

Anna Maria Cànopi
Evangelium radosti
Radost, která zapaluje srdce
Lidské srdce je stvořeno pro radost, protože je stvořeno pro lásku. Výtečným ovocem lásky je radost. Ale hřích, který je odmítnutím lásky, porušil toto „ovoce“, a tak přivodil do světa smutek. Aby člověk mohl znovu najít ztracený dar, bylo nezbytné v něm obnovit řád lásky – společenství s Bohem a s bližním.
A tak se překrásné vykupitelské dílo dovršilo samotným Synem Božím, který přišel, aby osvobodil lidstvo z hříchu a smrti.
Sám Ježíš je radost, protože daruje spásu a znovu pokládá lidstvo do Boží náruče.

Ke stažení Ke stažení
 
 
Myšlenka na den: Když je před vámi něco těžkého, zkuste v modlitbě položit ruku na evangelium a bude vám, jako když v temné místnosti rozsvítíte světlo. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru