Levý panel

Evangelium milosrdenství

Anna Maria Cànopi
Evangelium milosrdenství
Otcova tvář
Milosrdenství není jen nějaký výraz z Evangelia. Milosrdenství je sama Osoba Ježíše Krista. Milosrdenství je nejněžnější a nejsoucitnější Láska Otcova, která se stala bližním člověka až do té míry, že přijala lidské tělo, lidskou tvář, lidské srdce.
Bůh se v nás stal chudobným, aby se naše srdce podle něho mohlo rozšířit, abychom byli schopni milovat jako on miluje nás – s hlubokým milosrdenstvím a v úplné odevzdanosti.
Když procítáme stránky Evangelia, setkáváme se neustále s Milosrdným. Od něho se chceme naučit moudrosti srdce.

Ke stažení Ke stažení
 
 
Myšlenka na den: Zjevení Boží lásky směřuje k tomu, aby se jím věřící nechávali formovat v celém svém bytí a v každodenním uskutečňování svého života. — E. Schockenhoff (Vykoupená svoboda)
Nahoru