Západní Evropa a pravoslaví

17.01.2013

Setkání v knihkupectví Paulínky inspirované knihou Oliviera Clémenta se konalo u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Olivier Clément je jedním z duchovních velikánů 20. století, který po celý svůj život usiloval o jednotu křesťanů, a to nikoliv za cenu uniformity, nýbrž prostřednictvím vzájemné úcty a naslouchání si. „Je sjednocení křesťanů blízko? Nevím, ale vím, že se odehrává už dnes, v našich myslích, našich srdcích, naší modlitbě a v samotném našem očekávání.“

Uvítání na večeru s názvem „Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Uvítání na večeru s názvem „Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Nečekaně plné knihkupectví překvapilo. Tentokrát zavítali i členové pravoslavné církve, včetně metropolity Kryštofa.
Nečekaně plné knihkupectví překvapilo. Tentokrát zavítali i členové pravoslavné církve, včetně metropolity Kryštofa.
Doc. ThLic. Karel Sládek, Th.D. z Centra Pro Oriente Christiano (KTF UK) představil osobnost O. Clémenta a hlavní body jeho myšlení.
Doc. ThLic. Karel Sládek, Th.D. z Centra Pro Oriente Christiano (KTF UK) představil osobnost O. Clémenta a hlavní body jeho myšlení.
Hudební vstupy v podání sboru Acant.
Hudební vstupy v podání sboru Acant.
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (také z Centra Pro Oriente Christiano, KTF UK) uvedl posluchače stručně do světa francouzského pravoslaví.
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (také z Centra Pro Oriente Christiano, KTF UK) uvedl posluchače stručně do světa francouzského pravoslaví.
Úryvky z duchovní autobiografie Oliviera Clémenta „Jiné slunce“ přednesl Pavel Šimčík, herec Dejvického divadla.
Úryvky z duchovní autobiografie Oliviera Clémenta „Jiné slunce“ přednesl Pavel Šimčík, herec Dejvického divadla.
Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. z Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (a pravoslavný protojáhen) poukázal na vliv ruského myšlení na život a dílo O. Clémenta.
Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. z Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (a pravoslavný protojáhen) poukázal na vliv ruského myšlení na život a dílo O. Clémenta.
Do každé prezentace/setkání je zapojena celá komunita sester a často i další dobrovolníci.
Do každé prezentace/setkání je zapojena celá komunita sester a často i další dobrovolníci.
 
Nahoru