Tweetuj s BOHEM

27.04.2016 18:00

Autor: Jiří Šťástka pro projekt Člověk a víra

V knihkupectví Paulínky se 21. dubna 2016 konalo setkání s autorem knihy „Tweetuj s Bohem“ P. Michelem Remerym, nizozemským knězem, který se mimo jiné věnuje pastoraci mládeže a katechezi a to vše propojuje se svými znalostmi z prostředí sociálních médií.

 
Nahoru