Sestry on-line

02.01.2019

Na pozvání farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kladně přijely dvě sestry z pražské komunity povídat o své misii. Dostaly slovo při bohoslužbě a především při následné přednášce o médiích ve službě hlásání evangelia. Ta byla otevřena pro všechny zájemce, nejen z místního sboru.

 
Myšlenka na den: Můžeme očekávat den plný zásluh, radosti a dobrých vzpomínek, pokud se naše ráno začne dobře v Pánu. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru