Postranní panel

Kříž sv. Pavla

Rok:   2015 2014
20.03.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Mučednictví sv. Pavla

Kříž sv. Pavla (8. část)
Mučednictví sv. Pavla

Stranou turistického ruchu se v Římě nachází místo s názvem Tři fontány – Tre Fontane. Místo Pavlova umučení... Celý článek ...

20.02.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Svatý Pavel – spisovatel z vnuknutí

Kříž sv. Pavla (7. část)
Svatý Pavel – spisovatel z vnuknutí

Nejplodnějším autorem knih Nového zákona je právě apoštol Pavel. Celý článek ...

20.01.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Svatý Pavel – Apoštol národů

Kříž sv. Pavla (6. část)
Svatý Pavel – Apoštol národů

Do Afriky, na Dálný Východ, do Latinské Ameriky, tam všude se donesla zvěst evangelia poté, co se před dvěma tisíci lety jeden muž nebál vstoupit na nové misijní území a přejít z Malé Asie do Řecka. Celý článek ...

Rok:   2015 2014
 
 
Myšlenka na den: Ačkoli jsme smrtelní, většina z nás žije, jako bychom nikdy neměli zemřít, ba dokonce když někdo zemře, jsme pobouřeni, jako by došlo k něčemu nepředpokládanému nebo nepochopitelnému. — G. Forlai (Viděno jinak)
Nahoru