Postranní panel

Zobrazení citátu na webových stránkách

Myšlenka na den: Neexistuje žádná jiná cesta svatosti než tato: „buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“ bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Na našich webových stránkách www.paulinky.cz se zobrazuje myšlenka na den - krátký citát, který se každodenně automaticky aktualizuje. Na základě podnětů návštěvníků našich stránek jsme zprovoznili službu Zobrazení citátu.

O co jde?

Vložením krátkého kódu do vašich farních či osobních stránek si můžete nechat zobrazovat každodenně aktualizovaný krátký citát.

Pro koho je služba určena?

Tato služba je určena především pro webmastery farních stránek a pro všechny, kdo spravují či provozují stránky s křesťanskou tématikou.

Jaké jsou podmínky využívání této služby?

Službu můžete využívat zdarma v libovolném rozsahu. Jediná podmínka je ta, že nezakážete zobrazení odkazu na poskytovatele této služby www.paulinky.cz.

Je potřeba nějaká aktivace?

Není. Službu můžete začít využívat ihned. Budeme však rádi, když nám dáte vědět na adresu paulinky@paulinky.cz, že tuto službu využíváte.

Co je k tomu potřeba?

Server, na kterém provozujete své stránky, musí podporovat vkládání skriptů na straně serveru. To znamená, že musí umět zpracovávat skriptovací jazyk, jako je např. PHP, ASP, JSP apod., což v současné době většina serverů umožňuje. Následující příklady budou v jazyce PHP, ale pokud používáte jiný jazyk, výsledek bude stejný, pouze použijete jinou syntaxi jazyka.

Dále je potřeba, aby soubor, do kterého budete vkládat krátký skript, měl příponu .php (případně .asp, .jsp apod.,) nikoliv .htm či .html (i když i to lze na serveru nastavit).

Jak to funguje?

Otevřete v textovém editoru stránku, do které chcete vkládat biblický citát (např. index.php) tak, abyste mohli editovat zdrojový kód stránky.

Vložte následující skript do místa, kam chcete citát vkládat:

<?php readfile('http://citaty.paulinky.cz/');?>

Uložte soubor na server.

Po načtení stránky v prohlížeči se místo výše zmíněného skriptu ve zdrojovém kódu stránky objeví následující vygenerovaný kód: (tento kód nevkládejte, je tu pouze pro ukázku!)

<div id="paulinky_myslenka-na-den">
<p><strong>Myšlenka na den:</strong>
<span>Neexistuje žádná jiná cesta svatosti než tato: „buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“</span>
<cite>bl.&nbsp;Jakub&nbsp;Alberione</cite>
<span class="paulinky_citaty_source"><a href="https://www.paulinky.cz/" title="Online knihkupectví a nakladatelství Paulínky">www.paulinky.cz</a></span>
</p>
</div><!-- id="paulinky_myslenka-na-den" -->

Tipy pro pokročilé

Jak urychlit načítání stránky?

Je výhodné vkládající skript umístit úplně na konec zdrojového kódu stránky, tedy těsně před značku </body> (jako je tomu i na této stránce). Pomocí kaskádových stylů pak celý blok můžete napozicovat třeba do záhlaví stránky.

Je vygenerovaný kód validní?

Ano, kód je validní podle současných standardů (X)HTML.

Co mám dělat, když se mi špatně zobrazuje kódování češtiny?

Protože mnoho stránek v současné době používá kódování UTF-8, nastavili jsme ho jako výchozí. Služba však podporuje ještě další dva druhy kódování:

  • windows-1250: použijte kód
    <?php readfile('http://citaty.paulinky.cz/?windows-1250');?>

  • iso-8859-2: použijte kód
    <?php readfile('http://citaty.paulinky.cz/?iso-8859-2');?>

Pokud na vašich stránkách používáte ještě jiné kódování a rádi byste tuto službu zprovoznili, dejte nám vědět.

Jak můžu změnit vzhled vygenerovaného textu?

Můžete použít námi předdefinovanou šablonu kaskádových stylů, a to tak, že do hlavičky stránky, nejlépe těsně před značku </head> vložíte následující kód:

<link rel="stylesheet" href="http://citaty.paulinky.cz/css.css" type="text/css" />

Tím se do prohlížeče načte následující kód (tento kód nevkládejte, je tu pouze pro ukázku):

#paulinky_myslenka-na-den{
border:1px solid #900;
padding:0.5em;
background-color:#fee;
font-size:small;
font-family:'Tahoma CE', 'Arial CE', 'Helvetica CE', Tahoma, Arial, lucida, sans-serif;
}
#paulinky_myslenka-na-den strong{
display:block;
font-size:x-small;
}
#paulinky_myslenka-na-den span{
display:block;
font-family:'Georgia CE', 'Times New CE', 'New York CE', Georgia, times, serif;
}
#paulinky_myslenka-na-den a{
display:block;
text-align:right;
font-size:xx-small;
}

Je vkládání vašeho skriptu bezpečné?

Celý skript se spouští na serveru paulinky.cz a vašemu serveru je odeslán vygenerovaný kód HTML s citátem. Váš server pouze vloží přijatý kód do příslušného místa vytvářené stránky, ale dále ho už nezpracovává a zachází s ním jako s textovým souborem, i kdyby obsahoval nějaký skript v PHP.

Pokud tedy při vkládání použijete funkci readfile(), nehrozí vám žádné nebezpečí ve formě tajně spouštěných skriptů na vašem serveru (které bychom ovšem do našeho kódu museli případně vložit my).

Technická podpora

Pokud jste si velmi pozorně přečetli celou tuto dokumentaci a přesto se vám nedaří službu na vašem serveru zprovoznit, můžete nás kontaktovat na adrese paulinky@paulinky.cz. Prosíme, abyste pokud možno co nejpodrobněji a nejsrozumitelněji popsali problém, se kterým si nevíte rady. Pokud váš dotaz bude srozumitelný a oprávněnný (tzn. pokud jste si velmi pozorně přečetli celou tuto dokumentaci), pokusíme se vám pomoci.

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies