Postranní panel
26.11.2020

1. neděle adventní (cyklus B)

1. neděle adventní (cyklus B)
Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

(Mk 13,33-37)

Ježíš v nás svou výzvou vyvolává napětí očekávání. Nikoli strach z neočekávaného, ale napětí. Napětí, které má být jedním z hnacích mechanismů naší víry, abychom nespouštěli oči z našeho Pána. Podobně jako řemen v motoru musí být správně napnutý, aby motor dobře pracoval, i naše víra potřebuje správné napětí, které bude neustále upírat náš zrak na Krista. Nebojme se tedy odpovídat na tuto výzvu. Ježíš nechce, abychom se báli, ale abychom ho neustále následovali.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru