Postranní panel
18.07.2019

16. neděle v mezidobí (cyklus C)

16. neděle v mezidobí (cyklus C)
Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek. Aleluja

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

(Lk 10,38-42)

Kristus je zvláštní postava. V jeho blízkosti jako by přestávalo platit vše, co bylo jinak zcela závazné. Tak například učedníci v sobotu šli obilím a trhali klasy, aby se vymnutými zrny alespoň trochu najedli. Neuvěřitelné porušení sobotního odpočinku. A co hůře, i když tak byli vychováni od malička, ani je nenapadlo, že dělají něco špatného.
Nebo žena, která trpěla krvotokem a vlastně by neměla vůbec vycházet z domu, aby ostatní neznečistila a tak jim znemožnila vstoupit do chrámu, šla klidně za Ježíšem. A v dnešním evangeliu Marie zcela jasně porušila pravidla pohostinnosti vůči Kristu a pomoci bližnímu, vůči své sestře.
Když Kristus vstoupí do domu či do života, všechno se najednou změní. Veškerá pozornost už se neupírá na zažitá pravidla a normy, ale na něho samotného. Snad i z toho důvodu spolu byli schopni vycházet apoštol Matouš, celník, a apoštol Šimon Kananejský, zvaný Zelóta, který všechny zaprodance a kolaboranty s Římem z duše nesnášel.
Církev je společenství nejrůznějších lidí. Dobrých i špatných. Schopných spolu komunikovat i zcela proti sobě stojících. A to na všech úrovních církevního života farností počínaje a nejvyššími patry Vatikánu konče. Abychom spolu dokázali žít, není nutné, abychom absolvovali kurzy komunikace či jiných soft skills, ale abychom svým srdcem usedli ke Kristovým nohám. Pokud se tak stane, přestane nás ovládat vše, co nás vzájemně rozděluje. Žádná moc církevních autorit či vynucená poslušnost nemůže nahradit Kristovo srdce v nás všech. A to je ten nejlepší úděl.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Myšlenka na den: Není mocnější síly než ta, kterou Pán táhne srdce k sobě. Nejsme-li připoutáni, naše duše spěchá přímo do Boží náruče. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru