Postranní panel
14.12.2017

3. neděle adventní (B)

3. neděle adventní (B)

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Viz Jan 1,6-8.19-28

E-vangelium on-life
Ve společnosti, která má plnou hlavu zdravého sebevědomí, asertivity, umění prosadit se, úspěchu, zdravých ambicí, sebedůvěry, jistoty ve vystupování, dobrého „image“ a podobně, nevyznívá Janova negativní autodefinice zrovna přitažlivě. „Reportéry“, kteří se ho ptají, samozřejmě trojnásobní „nejsem“ neuspokojuje. Když se jejich respondent konečně zmůže na nějakou pozitivní formulaci, definuje se: „Jsem hlas...“ Hlas je něco, co nemůže existovat samo o sobě. Existuje jen tehdy, když ho někdo vydá. Hlas je něco, co samo o sobě nemá smysl, nenese-li artikulované hlásky, nebo harmonickou melodii. Jan se tedy definuje jako někdo, kdo existuje jen v závislosti na tom, kdo ho poslal. Jasně říká, že jeho život má smysl jen v souvislosti s tím, koho ohlašuje. Téměř, jakoby říkal: „Já jsem nic. Jsem zde pouze díky tomu, který mě poslal a kvůli tomu, koho ohlašuji.“ A evangelista Jan tento Křtitelův „ubohý image“ ještě dokončuje: „On sám nebyl tím světlem...“ Co je to tedy za člověka, který víc „není“ než „je“?! Co je to za člověka, který přišel proto, aby vydal svědectví?!

Křtitel určitě není žádná zakomplexovaná a neschopná hromádka neštěstí. Vždy, kdy se o něm evangelista Jan zmiňuje, používá slovo svědectví (viz český ekumenický překlad, který je v tomto případě věrnější originálu). Mimochodem, Jan toto slovo používá ze všech evangelistů nejvíc, a z toho až 10-krát v souvislosti s Janem Křtitelem. Když si všimneme, že svědectví v originálu zní martyria, dojde nám, že zde jde pořádně o život. Svědectví totiž není kampaň a už vůbec ne reklama. Reklamě jde o to, aby zisk mnohonásobně přesáhl hodnotu reklamovaného produktu. Při svědectví jde o to, že hodnota, o níž se svědčí, nekonečně přesahuje cokoliv, co člověk má, a čím je. Reklama staví na touze zmocnit se, vlastnit, mít, užít... Svědectví staví na ochotě darovat, odevzdat se... i položit život.
Jan Křtitel sice neklade otázky, jako ti, kdo přišli za ním, a přece se nás ptá: „Jak je to s vámi? Vydáváte Kristu svědectví, nebo mu děláte jen trapnou reklamu?“

 

Ke stažení:
3. neděle adventní (B) (JPG, 276 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies