Postranní panel
23.11.2017

Slavnost Ježíše Krista Krále (A)

Slavnost Ježíše Krista Krále (A)

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.
A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Tu řekne král těm po své pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“

Viz Mt 25,31-46

E-vangelium on-life

Všichni, kteří stojí shromážděni před Synem člověka, na rozhodující kritérium, podle něhož je Král soudí a rozděluje napravo a nalevo, odpovídají stejně: „Pane, kdy jsme tě viděli...?“ Všichni tedy svorně tvrdí, že Pána neviděli. A přece, ty po své pravici Král chválí za to, že mu dali najíst, napít, obléci se..., zatímco ty po své levici kárá za to, že mu neposloužili. V čem je tedy rozdíl?

„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ (Jan 20,29). Ti, kdo stojí vpravo, sice Pána neviděli, ale uvěřili, že právě hladoví, žízniví, pocestní, nazí, nemocní či věznění jsou těmi „směnárníky“, u nichž lze zúročit hřivny Boží lásky tak, že spolu s pěti přijatými hřivnami budou moci Pánu s radostí odevzdat dalších pět (viz evangelium minulé neděle – Mt 25,14-30). Ti vlevo rovněž Pána neviděli. A ani ho nemohli vidět, poněvadž si ho představovali jako „tvrdého člověka, jenž sklízí, kde nesel, a sbírá, kde nerozsypal“ (srov. Mt 25,24). Jejich oči celou dobu se strachem číhaly na takovéhoto „týpka“, a proto úplně přehlédly všechny hladové, žíznivé, pocestné, nahé, nemocné, vězněné..., v nichž on sám marně čekal na alespoň jednu „hřivnu“ obyčejné lidské pozornosti či něhy.

Ti, kteří stojí napravo, sice Pána neviděli, ale tím, že neustále hleděli na ty nejmenší, vycvičili si zrak, takže jsou teď schopni hledět na jeho slávu. Ti, kteří stojí nalevo, také Pána neviděli, ale tím, že neustále vyhlíželi hrozného, přísného, velkého a mocného „kontrolora“, jejich zrak otupěl, takže nespatřili ty nejmenší. Proto nyní nemohou vidět jeho velebnost.

 

Ke stažení:
Slavnost Ježíše Krista Krále (A) (JPG, 441 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies