Postranní panel
02.09.2007

22. neděle v mezidobí (C)

22. neděle v mezidobí (C)

Nesedej si na přední místo..., ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo.
Viz Lk 14,1.7-14

E-vangelium on-life
Dávali si na něj pozor. On si všiml... – Kdo koho pozoruje? Farizeové pozorovali Ježíše, aby ho mohli usvědčit, nakonec usvědčí sami sebe (ze své ctižádostivosti). Kdo však pozoruje Ježíše proto, aby s ním porovnával svůj život a od něho se učil, tomu on dá své světlo, aby odhalil nedostatky, na kterých je třeba ještě pracovat.

Rada „nesedej si na přední místo ... jdi si sednout na poslední místo...“ není pravidlo slušného chování anebo taktický tah z vypočítavosti. Sedat si na poslední místo znamená konat přesně to, co učinil ten, který „ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“ (srov. Flp 2,6-7).

Kdo si sedá na přední místo, dopouští se té stejné chyby jako Adam a Eva, když chtěli být jako Bůh. S hanbou však nakonec zaujme to stejné místo, na které se prarodiče „skryli“, když „poznali, že jsou nazí“ (Gn 3,7).

Je správné chtít se podobat Bohu, ale nejprve je třeba vědět, jaký Bůh opravdu je. Jaké místo si vybírá on? „V zájezdním útulku nebylo pro ně místo“ (Lk 2,7), a tak si vybírá místo v jeslích, kam se dává zvířatům pokrm, aby nám bylo jasné, že se nám chce vydat za pokrm. Došel až „na místo, které se nazývá Lebka“ (Lk 23,33) a tam položil za nás svůj život.

Vyhledávat místa, která si vybral on, znamená dávat se druhým za pokrm a dávat za ně svůj život.

Ke stažení:
22. neděle v mezidobí (C) (JPG, 438 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru