Sestry on-line

02.01.2019

Na pozvání farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kladně přijely dvě sestry z pražské komunity povídat o své misii. Dostaly slovo při bohoslužbě a především při následné přednášce o médiích ve službě hlásání evangelia. Ta byla otevřena pro všechny zájemce, nejen z místního sboru.

 
Myšlenka na den: Kdo věří Bohu, běží po cestě svatosti a rychle vystoupí na vrchol dokonalosti. Kdo spoléhá pouze na své úsilí, kráčí pomalu a těžkopádně; udělá krok a pak klopýtá, dosáhne vítězství, ale pak upadá, povstává, ale znovu klesá a jde kupředu jen s velkou námahou. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru