Noc s apoštoly víry

02.06.2013

Noc s apoštoly víry v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3. Více na webu http://nocsapostoly.webnode.cz/ 

V pátek večer v Praze přestalo pršet. Cesta do kostela byla tedy "volná".
V pátek večer v Praze přestalo pršet. Cesta do kostela byla tedy "volná".
Noc začala slavnostním průvodem a instalací otevřeného Písma.
Noc začala slavnostním průvodem a instalací otevřeného Písma.
První hodiny četby ještě za světla.
První hodiny četby ještě za světla.
A pak do noci zářilo světlo od ambonu a od otevřeného Písma v centru chrámu.
A pak do noci zářilo světlo od ambonu a od otevřeného Písma v centru chrámu.
„Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce.“ (Ž 119, 105)
„Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce.“ (Ž 119, 105)
Kontemplace slyšeného a viděného Pánova slova...  Po celou dobu byl chrám ponořen do meditativního ticha, v němž vynikla čtená slova.
Kontemplace slyšeného a viděného Pánova slova... Po celou dobu byl chrám ponořen do meditativního ticha, v němž vynikla čtená slova.
Pohled do zákulisí. Příprava na četbu.
Pohled do zákulisí. Příprava na četbu.
Nebýt skupiny mladých (nejen mladých!) lidí z farnosti, organizace by vázla.
Nebýt skupiny mladých (nejen mladých!) lidí z farnosti, organizace by vázla.
Hudebních vstupů mezi jednotlivými bloky četby se ujal pan Urban. Na závěr se zapojil i on do četby.
Hudebních vstupů mezi jednotlivými bloky četby se ujal pan Urban. Na závěr se zapojil i on do četby.
Četl také překladatel tzv. Bible21 pan A. Flek. Tento projekt je otevřen pro všechny, kdo žijí z Božího Slova a je tedy ekumenický. Proto celá jedna hodina byla vyhrazena pro členy okolních sborů.
Četl také překladatel tzv. Bible21 pan A. Flek. Tento projekt je otevřen pro všechny, kdo žijí z Božího Slova a je tedy ekumenický. Proto celá jedna hodina byla vyhrazena pro členy okolních sborů.
Jak pozvat i ty, kteří nečtou farní nástěnky? Někteří z organizátorů dostali dobrý nápad!
Jak pozvat i ty, kteří nečtou farní nástěnky? Někteří z organizátorů dostali dobrý nápad!
Svíčky zvaly do otevřeného kostela i po půlnoci. A opravdu někteří vstoupili a zaposlouchali se.
Svíčky zvaly do otevřeného kostela i po půlnoci. A opravdu někteří vstoupili a zaposlouchali se.
Drobné dárky pro čtenáře od České biblické společnosti a Paulínek. Aby je Boží Slovo dál doprovázelo.
Drobné dárky pro čtenáře od České biblické společnosti a Paulínek. Aby je Boží Slovo dál doprovázelo.
Až do půlnoci bylo v kostele docela plno. S odjezdem posledního metra vydrželi ti "nejvytrvalejší". Doufáme, že nelitovali.
Až do půlnoci bylo v kostele docela plno. S odjezdem posledního metra vydrželi ti "nejvytrvalejší". Doufáme, že nelitovali.
Vyznání víry a modlitba Otčenáše na závěr jako odpověď na slyšené slovo Boží.
Vyznání víry a modlitba Otčenáše na závěr jako odpověď na slyšené slovo Boží.
Závěrečná modlitba za všechny účastníky, farnost a obyvatele města. Silná a krásná...
Závěrečná modlitba za všechny účastníky, farnost a obyvatele města. Silná a krásná...
 
Nahoru