Jaké dobro, jaké blaho tam, kde sestry bydlí svorně!

13.02.2014 17:00

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. (Žalm 133)

Společně o tom, jakou cestu urazila kongregace za posledních 6 let. Zprávy z generální kapituly.
Společně o tom, jakou cestu urazila kongregace za posledních 6 let. Zprávy z generální kapituly.
Práce ve skupině.
Práce ve skupině.
Diskuze nad příspěvky ze skupin.
Diskuze nad příspěvky ze skupin.
Společná adorace.
Společná adorace.
Večer společné rekreace.
Večer společné rekreace.
V tu chvíli jsme jako děti (a těm patří království nebeské).
V tu chvíli jsme jako děti (a těm patří království nebeské).
Dárečky od jednotlivých komunit...
Dárečky od jednotlivých komunit...
Společná fotka na závěr!
Společná fotka na závěr!
 
Nahoru