Dvacet let ve službě evangeliu v ČR

11.12.2013

8. prosince 2013 si pražská komunita Dcer sv. Pavla připomněla dvacet let svého apoštolského působení v České republice. Paulínky do Prahy pozval kardinál Miloslav Vlk, jenž sestry poznal v Itálii. A byl to on, kdo vedl děkovnou bohoslužbu ve farním kostele sv. Petra na Poříčí. Do přípravy liturgie a následného setkání v teple fary se zapojila několik rodin z místní farnosti a Sbor od sv. Petra se sólisty. Oslavy se účastnilo mnoho přátel komunity i „běžných zákazníků“ knihkupectví Paulínky. Při obětním průvodu bylo přineseno i několik „plodů redakční práce“.

Pražskou komunitu v této chvíli tvoří sedm sester, které působé v redakci, distribuci a v knihkupectví. Zapojují se rovněž do různých biblických aktivit ve farnostech (Bible24, Noc žalmů) a pro mládež (Písmo jako GPS do života). Nakladatelství Paulínky vydalo dosud přes tři sta knižních titulů a na dvacet titulů filmových. Mezi poslední ediční počiny patří např. knihy papeže Františka. Posláním Dcer sv. Pavla však není pouze „produkce“, ale modlitba za všechny lidi, kteří působí v médiích, a především realizace evangelia ve vlastním životě.

Komunita sídlí nedaleko kostela sv. Petra, proto jsme se rozhodly oslavit naše jubileum právě zde.
Komunita sídlí nedaleko kostela sv. Petra, proto jsme se rozhodly oslavit naše jubileum právě zde.
Místní farnost není veliká, ale společně s našimi pozvanými přáteli se kostel zaplnil zcela.
Místní farnost není veliká, ale společně s našimi pozvanými přáteli se kostel zaplnil zcela.
V centru tohoto dne bylo vzdání díků za Boží požehnání...
V centru tohoto dne bylo vzdání díků za Boží požehnání...
Mši sv. sloužil kardinál Vlk a koncelebrovali další kněží (kapucíni, františkán a Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež).
Mši sv. sloužil kardinál Vlk a koncelebrovali další kněží (kapucíni, františkán a Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež).
Otec kardinál se na kázání dobře připravil. Nastudoval i naše webové stránky a často na ně odkazoval.
Otec kardinál se na kázání dobře připravil. Nastudoval i naše webové stránky a často na ně odkazoval.
Na naši oslavu přijely i učednice Božského Mistra z Brna. Jsou to další sestry z naší Paulínské rodiny.
Na naši oslavu přijely i učednice Božského Mistra z Brna. Jsou to další sestry z naší Paulínské rodiny.
V přímluvách jsme prosily také za všechny ty, kteří působí ve sdělovacích prostředcích.
V přímluvách jsme prosily také za všechny ty, kteří působí ve sdělovacích prostředcích.
K velké radosti patřilo zapojení farníků a to včetně těch nejmladších.
K velké radosti patřilo zapojení farníků a to včetně těch nejmladších.
Obětní průvod, v němž přinášíme i některé naše knihy a filmy.
Obětní průvod, v němž přinášíme i některé naše knihy a filmy.
Děti a mladí lidé nechyběli ani v lavicích. Další radost při naší oslavě.
Děti a mladí lidé nechyběli ani v lavicích. Další radost při naší oslavě.
Na závěr liturgie s. Rosanna pronesla stručnou děkovnou řeč "roztomilou" češtinou.
Na závěr liturgie s. Rosanna pronesla stručnou děkovnou řeč "roztomilou" češtinou.
Po mši svaté byli všichni pozváni ještě do zrekonstruovaných farních prostor.
Po mši svaté byli všichni pozváni ještě do zrekonstruovaných farních prostor.
Potkali se zde "staří známí": s. Cristina, která v Praze před 20 lety začínala a byla křestní kmotrou několika dívkám.
Potkali se zde "staří známí": s. Cristina, která v Praze před 20 lety začínala a byla křestní kmotrou několika dívkám.
Oslava ještě pokračovala v komunitě. Korunoval ji tento dárek od našich přátel.
Oslava ještě pokračovala v komunitě. Korunoval ji tento dárek od našich přátel.
A úplný závěr rušného dne patřil večerní modlitbě. To byl poslední dík toho dne...
A úplný závěr rušného dne patřil večerní modlitbě. To byl poslední dík toho dne...
Přenos mše svaté zajišťovalo TV NOE. Děkujeme jim.
Přenos mše svaté zajišťovalo TV NOE. Děkujeme jim.
 
Nahoru