Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
 
05.01.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgie on-life

„Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo.“ Slova proroka Izaiáše došla svého plného uskutečnění teprve v Kristově příchodu. Hospodinova velebnost se v plnosti zjevila až v osobě jeho jednorozeného Syna. Proroctví se tedy naplnilo a mohlo by se nám zdát, že kromě historické či dokumentační hodnoty už jeho slova pro nás nemají valný význam. Když však... VÍCE


Myšlenka na den: Toužit po Božím zjevení znamená vycházet vstříc jeho otcovské touze. (J. M. Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|