Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
 
26.10.2014, kategorie: Titulní stránka

Ježíš Mistr a Pastýř

Cesta, Pravda a Život
Ježíš Mistr a Pastýř

JEŽÍŠ MISTR A PASTÝŘ, CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Ježíš Kristus v Janově evangeliu o sobě prohlásil: „Já jsem Cesta, Pravda a Život“, „Já jsem Dobrý Pastýř.“ Pak potvrdil svým učedníkům, kteří mu říkali Mistře: „Vy mne nazýváte Mistrem…a jím také jsem.“

Bl. Jakub Alberione chtěl, aby instituty Paulínské rodiny rostly z Krista takového, jak o něm mluví evangelium: Mistra, Pastýře, Cesty, Pravdy a Života. Alberione žádal po svých žácích, aby denně přicházeli do Ježíšovy školy: chápavě naslouchali jeho Slovu, ochotně se mu snažili podobat v poslušnosti Otci, toužebně od něj přijímali novou sílu.

Proto členové Paulínské rodiny kromě jiných modliteb věnují každý den alespoň hodinu adoraci u nohou eucharistického Krista, aby se od něj, Mistra a Pastýře, učili, jak hlásat evangelium pomocí sdělovacích prostředků. Před ním se učí číst v historii a vidět znamení času. 

"Celý náš program je v tomto: každý den meditovat Ježíše Krista: abychom ho stále více poznávali, pokaždé lépe následovali a intenzivněji milovali" (bl. Jakub Alberione 1948).

"Úcta k Božskému Mistru shrnuje a doplňuje všechny pobožnosti. V ní je představen Ježíš Pravda, v kterou je třeba věřit, Ježíš Cesta, kterou je třeba následovat, Ježíš Život, jehož se je třeba účastnit" (bl. Jakub Alberione, 1948).

S vámi, návštěvníky našeho webu, se chceme podělit alespoň o jednu krásnou modlitbu, která plně vystihuje naši spiritualitu, ale není v ní nic, co by bránilo modlit se ji i těm, kdo nesdílí naši spiritualitu. 


 

Vzývání Mistra Ježíše

 Ježíši Mistře, posvěť moji mysl a rozhojni moji víru.

Ježíši, učící v církvi, přitáhni všechny do své školy.

Ježíši Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od temnot věčných.

Ježíši, cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno očekávám od tebe.

Ježíši, cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele.

Ježíši cesto, učiň mě dokonalým jako je dokonalý Otec, který je v nebi.

Ježíši živote, žij ve mně, abych žil v tobě.

Ježíši živote, nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Ježíši živote, dej mi žít navěky v radosti tvé lásky.

Ježíši pravdo, dej, ať jsem světlem světa.

Ježíši cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem.

Ježíši živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu.

 


30.11.2010

Společné slavení Ježíše Mistra

Společné slavení Ježíše Mistra
Praha, komunita Dcer sv. Pavla

Slavnost Ježíše Mistra 2010

Poslední neděle v měsíci říjnu je pro celou Paulínskou rodinu velkou slavností Ježíše Mistra. V Praze Dcery sv. Pavla k oslavě přizvaly paulínské spolupracovníky a další své přátele. Děkujeme za krásné společenství v modlitbě i za společenství u stolu plného dobrot!

autor: Autorem fotografií je sr. Anna fsp

 

Myšlenka na den: Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! (Papež František, Jednou větou)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|