Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
 
17.02.2011, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

7. neděle v mezidobí A

Evangelium 7. neděle v mezidobí je ještě pořád pokračováním Ježíšovy řeči na hoře, která se začala blahoslavenstvími (viz evangelium 4. neděle v mezidobí). Celou tuto velkou Ježíšovu řeč pak evangelista Matouš končí slovy, která však v nedělní liturgii nezazní: „Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona“ (Mt 7,28-29). Oproti žasnoucím zástupům z Galileje, Desetiměstí, Jeruzaléma, Judska i Zajordánska (viz Mt 4,25) máme jednu velkou výhodu. Na rozdíl od nich známe nejen závěr Ježíšovy řeči na hoře, ale... VÍCE


Myšlenka na den: Toužit po Božím zjevení znamená vycházet vstříc jeho otcovské touze. (J. M. Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|