Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
 
23.08.2010, kategorie: Dcery sv. Pavla

Animátoři v Kroměříži (a s nimi i paulínky)

aktualizovaný článek + přidaná fotogalerie
Animátoři v Kroměříži (a s nimi i paulínky)

Mladí animátoři v Kroměříži

V Kroměříži proběhlo od 15. do 21. srpna Celostátní setkání animátorů, které pořádala Sekce pro mládež ČBK. Na 400 mladých aktivních lidí postupně navštěvují biskupové a přijíždí mezi ně i desítky odborníků. Paulínky se zapojily nejen se svými knihami, ale i vedením dvou škol modlitby a dvěma přednáškami GPS na cestě s Božím slovem.

Oficiální tisková zpráva: Dopoledne jsou přednášky Mons. Tomáše Holuba a Kateřiny Lachmanové zaměřené na duchovní život. Poté se účastníci setkávají v tzv. DISKách – diskusních skupinách, které jim umožňují reflexi nad slyšenými podněty. Tři odpoledne jsou věnovány tzv. TEMPům - tematickým přednáškám z oblasti spirituality, psychologie, pedagogiky a kultury. Mezi mladé zavítá přes 50 odborníků jako například psychologové Vladislava Bartáková a Karel Skočovský, biblisté Angelo Scarano a Petr Chalupa, salesián Jaroslav Trávníček či Věra Luxová. Na TEMPech přednášeli i čeští a moravští biskupové např.  Mons. Josef Kajnek o duchovním povolání a Mons. Jiří Paďour, který je delegátek ČBK pro pastoraci mládeže, o tom, jaký je Bůh. Mezi mladé zavítalo i mnoho řeholníků a řeholnic. Nechybí ani škola modlitby, během které se mladí mohou seznámit s pro ně neznámými způsoby modlitby (breviář, rozjímání, s Božím slovem či modlitba tancem). Kromě jmenovaného CSA nabízí i širokou paletu workshopů, sportovního a kulturního vyžití. Úterní odpoledne tak například patřilo zážitkové hře, při které mohli účastníci poznat jak krásy Kroměříže, tak se zapojit do úklidu parků.

Náš dodatek: Velmi nás potěšil zájem mladých lidí o duchovní život, což se projevilo pozorností během přednášek, z rozhovorů, které jsme zaslechly a nebo s druhými vedly, podle výběru knih, ale i z přítomnosti mladých lidí v kapli. Velmi oceňuje aktivní účast těch, kteří se starali o chod setkání. K naší velké radosti patřil o i setkání se všemi řeholnicemi (specialitou byla "řeholní kavárna") a především s našimi "sestřenkami" Učednicemi Božského Mistra, které mají komunitu v Brně. Podle svého apoštolátu se zapojily do liturgické skupiny. Při setkání se s. Jolantou a Aniou jsme si připadala jako rodina - poprvé takto na setkání v ČR!

Díky Pánu za to, jak působí v životech mladých lidí!

21.08.2010 12:00

Paulínky na Celostátním setkání animátorů

Paulínky na Celostátním setkání animátorů
Kroměříž

V Kroměříži proběhlo od 15. do 21. srpna Celostátní setkání animátorů, které pořádá Sekce pro mládež ČBK, jehož se zúčastnilo na 400 mladých aktivních lidí, 50 přednášejících, čeští a moravští biskupové a také zástupci různých řeholí.
Paulínky se zapojily nejen se svými knihami, ale i vedením dvou škol modlitby a dvěma přednáškami GPS na cestě s Božím slovem.

 

Myšlenka na den: Toužit po Božím zjevení znamená vycházet vstříc jeho otcovské touze. (J. M. Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|