Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
> Menu


Evangelium radosti

Evangelium radosti

Anna Maria Cànopi
Evangelium radosti
Radost, která zapaluje srdce
Lidské srdce je stvořeno pro radost, protože je stvořeno pro lásku. Výtečným ovocem lásky je radost. Ale hřích, který je odmítnutím lásky, porušil toto „ovoce“, a tak přivodil do světa smutek. Aby člověk mohl znovu najít ztracený dar, bylo nezbytné v něm obnovit řád lásky – společenství s Bohem a s bližním.
A tak se překrásné vykupitelské dílo dovršilo samotným Synem Božím, který přišel, aby osvobodil lidstvo z hříchu a smrti.
Sám Ježíš je radost, protože daruje spásu a znovu pokládá lidstvo do Boží náruče.

Ke stažení:Evangeliumradosti.pdf, 1 MB


Myšlenka na den: Toužit po Božím zjevení znamená vycházet vstříc jeho otcovské touze. (J. M. Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|