Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla
> Menu


Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI.

Encyklika  Spe salvi  papeže  Benedikta XVI.

„SPE SALVI facti sumus“ (Řím 8,24) – ,,V naději jsme spaseni," říká sv. Pavel nejen Římanům, ale také nám. „Vykoupení“ či spása nepředstavují v křesťanské víře jen holý fakt. Vykoupení je nám dáno tak, že jsme byli obdarováni nadějí, na kterou se můžeme spolehnout, a v její síle se můžeme zcela vystavit přítomnosti. Můžeme ji prožívat a přijmout i v její namáhavé podobě jen tehdy, když nás přivádí k cíli, jímž si můžeme být jisti. Tento cíl je tak velkolepý, že je schopen ospravedlnit jakoukoliv námahu potřebnou k jeho dosažení. Hned se objevuje otázka: Co je to za naději, že se na ní – na její prosté existenci – zakládá naše spása? Jaký druh jistoty je s ní spojen?

Ke stažení:spesalve-2.pdf, 1 MB


Myšlenka na den: Toužit po Božím zjevení znamená vycházet vstříc jeho otcovské touze. (J. M. Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|